KONTAKT

Följ oss:

FRIDAY SERVICE

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB

Besöbesöksadress (1)


Djupdalsvägen 5 BV

192 51 Sollentuna

Besöbesöksadress (2)


Sollentunavägen 116  BV

192 51 Sollentuna


+46 (0)8 750 90 93

+ 46 (0)7 6 55 55 573

FYLL I FORMULÄRET

.

Samarbeta 1
Aarbetskraft 2
Transport 3
Maskinpark 4
verktig och prudukt 5
Sök lediga jobb 6
 
 
 
 
 
 
 
Privat 1
Företag 2
 
 
 

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

                        191 45 Sollentuna

                        Tel: 08 750 90 93


Faktra adress: Box : 70 83

                         164 07 Kista

                         e-faktura@fridaycity.se


                         www.fridaycity.se

                         info@fridaycity.se