Arbetsmiljön för FRIDAYs anställda

Följ oss:

FRIDAY SERVICE

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB

ARBETSMILJÖN FÖR FRIDAY:s ANSTÄLLDA


Arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande !

Arbetsmiljön för FRIDAY:s anställda


Arbetsmiljö är mycket viktig för oss. Vi har fastslagit arbetsmiljöpolicy att arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för de anställda.


Vi informerar om risk och förebyggande av arbetsskador, kemiska hälsorisker, skydda hörsel, ha rätt kläder/skor, psykosocial arbetsmiljö m.m.


Motiverade och engagerade medarbetare ger kvalitet, nöjda kunder och lönsamhet.

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

                        191 45 Sollentuna

                        Tel: 08 750 90 93


Faktra adress: Box : 70 83

                         164 07 Kista

                         e-faktura@fridaycity.se


                         www.fridaycity.se

                         info@fridaycity.se