SNÖRÖJNING & TAKSKOTTNING

Följ oss:

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB

SNÖSKOTTNING- SÄKER SNÖRÖJNING & TAKSKOTTNING

SNÖSKOTTNING- SÄKER SNÖRÖJNING & TAKSKOTTNING

 

En svensk vinter innebär snö, slask och kyla – under många, långa mörka månader. Nu kan du få hjälp med det och det på bästa tänkbara sätt. Vi utför snöskottning och andra typer av snöröjningsarbeten i hela Stor-Stockholm. Vi tar oss an både stora och små jobb och allt utförs med noggrannhet och professionalism. Vi hjälper dig snabbt och enkelt med snöskottning, plogning och sandning i hela Stockholm. Vi hjälper även till att ta bort istappar från tak och takrännor så din fastighet blir trygg och säker för alla boende och förbipasserande vintertid.

 

 

Kontakta oss för offert för snöröjning

 

Men vänta inte för länge! Kontakta oss omgående eller begär kostnadsfri offert för kontinuerligt arbete under vintern. Det kan kännas långt borta men väderleken förändras snabbt och om du i god tid gör upp en plan för hur snön ska forslas bort kommer du att sova betydligt bättre. Vill du slippa oroa dig för skador och tillbud så teckna snöskottningsavtal för snöskottning i Stockholm i god tid, vintern är här snabbare än du tror.

 

 

Snöjour dygnet runt

 

Inte nog med att vi är experter på det vi gör, noggranna som få och pålitliga i alla väder, vi har även snöjour och finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, en service vi tycker våra kunder förtjänar. Att kunderna är nöjda står i fokus hos oss. Vi rekommenderar alltid våra kunder att tänka igenom sina behov i god tid på hösten, innan situationen är akut med risk för ras. På så sätt kan vi se till att dina behov och önskemål uppfylls och att du lugnt kan sova ut på morgonen. Snön är vårt ansvar och hos oss är du alltid i trygga händer.

 

SNÖRÖJNING & TAKSKOTTNING

Snöröjning och takskottning efterfrågas ofta så fort vintern och snön kommer. Behöver du hjälp med snöskottning eller snöröjning av tak?

 

 

FRIDAY RIV, STÄD ,BYGG & SERVICE AB skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader på ett effektivt och säkert sätt. Alla våra snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert.

 

Snöröjning och takskottning efterfrågas ofta så fort vintern och snön kommer. Behöver du hjälp med snöskottning eller snöröjning av tak? Miramix skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader på ett effektivt och säkert sätt. Alla våra snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert.

 

Snöröjning och halkbekämpning

Under vinterhalvåret orsakar snö och halka problem för såväl fotgängare som bilar. Snön kan lägga sig tung och hindra framfart på gångvägar och parkeringar. Som fastighetsägare är man skyldig att hålla snöfritt och sanda på gångbanor och trottoarer i anslutning till fastigheten. Om någon skulle trilla och slå sig kan fastighetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig om man inte uppfyller kraven på snöröjning. FRIDAY RIV, STÄD ,BYGG & SERVICE AB kan hjälpa dig som fastighetsägare med snöröjning och halkbekämpning.

 

Undvik takskador och olyckor vid snöröjning

Som fastighetsägare är det viktigt att kontrollera den snömängd som finns på taket så det inte uppstår skador eller olyckor till följd av snön. Speciellt viktigt är det om det uppstår drivor med snö. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snön. Tyngden från snön ökar risken för belastningsskador. Även fuktskador och snöras kan ställa till med mycket besvär.

 

Skotta tak på rätt sätt

När taket skottas är det viktigt att inte renskotta stora ytor i ett steg. För att inte intilliggande ytor som ännu inte skottats ska bli överbelastade bör man skotta smala remsor från nock till takfot på båda sidor av nock i första hand för att sedan gå tillbaka och renskotta hela taket. Ett felaktigt utfört arbete kan leda till stora och kostsamma skador.

 

Säker snöskottning

När du anlitar FRIDAY RIV, STÄD ,BYGG & SERVICE AB för snöskottning kan du känna dig trygg. Våra professionella snöröjare är licensierade enligt "Skotta säkert" och vi finns med på Skotta säkets lista över certifierade takskottare. Vi vet hur arbetet med snöröjning bör utföras och hur ditt tak bör skottas för att undvika onödiga skador och olyckor. Att arbeta på höga höjder innebär naturligtvis en risk men är det lutande, isigt och halt så ökar riskerna och påfrestningen på kroppen.

 

 

TAKSKOTTNING

Vi skottar tak i hela Stor-Stockholm och hjälper dig gärna med ditt tak!

 

Takskottning efterfrågas ofta så fort vintern och snön kommer särskilt på höjder över 3m, dvs för det flesta fastigheter. Vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader på ett effektivt och säkert sätt. Alla våra snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert” och vi noggranna med balansgången mellan effektivitet och säkerhet.

 

För många av våra kunder hjälper vi inför vintern med besiktning av tak och fasader så de inte har några befintliga skador. Antalet läckande tak och förstörda fasader minskar markant om med besiktning och åtgärd i god tid inför varje vintersäsong!

 

 

 

SNÖRÖJNING & SNÖSKOTTNING

Vi erbjuder Snöröjning och takskottning för företag och fastighetsbolag i Stockholm. Vi skottar stora och små industritak, skottar och sandar gångvägar och sköter snöröjning av trottoarer, parkeringar m.m.

 

Ofta jobbar vi på avtal för hela vintern med avtalsskottning, på vis kan du känna dig trygg och har en hantering oavsett om det är mycket eller lite snö.

 

Vi skottar också åt mindre fastighetsägare / större villor. Här är vi snabbt på plats för att göra garageuppfarten snöfri eller att skotta en gång från ytterdörr till postlåda – alla dagar i veckan. Vi hjälper dig även med sandning så att tråkiga halkolyckor kan undvikas.

 

 

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT TA BORT SAND OCH GRUS ?

När halka bekämpas under vintern används sand. När våren kommer ligger sand och grus kvar på gångar, parkeringar och olika ytor runt fastigheter som behöver tas bort. Sandupptagningen kan inte börja förrän risken för ny halka är över, vilket normalt sett är i början på april.

 

Sandsopning innebär att olika ytor runt fastigheter sopas helt rena från sand. På en del områden kan tillfälliga parkeringsförbud införas för att vi ska kunna ta upp sanden. Vänligen respektera dessa för det underlättar för oss att utföra arbetet på ett bra sätt.

 

 

VÅRSANDUPPTAGNING

Sandinsamlingen kan inte börja förrän risken för ny halka är över, vilket normalt sett är i början på april därav begreppet ”Vårsandupptagning”. Blir det snö, frost och regn så gör vi uppehåll.

 

 

BOKA IN HJÄLP MED UPPTAGNINGEN AV VINTERSAND

Vi hjälper med den årliga sandupptagningen. Ta en kontakt även om du är ute i sista stund, om alls möjligt hittar vi en lösning för ert område.

 

 

 

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

191 45 Sollentuna

Tel: 08 750 90 93

 

Faktra adress: Box : 70 83

164 07 Kista

e-faktura@fridaycity.se

 

www.fridaycity.se

info@fridaycity.se