HÅLTAGNING

Följ oss:

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB

Hålltagning

Prislista f.o.m 2016-04-01 & Löpande prislista f.o.m 2016-04-01

 

 • Samtliga angivna priser ovan är exklusive moms.
 • För mängder mindre än 10 hål / 10 meter sågning per etablering eller arbetsdag debiteras timarvode 390:- samt diamantslitage enligt löpande lista.
 • I priserna ingår borrning och sågning för angivna dimensioner samt ren borr/sågtid, för hjälpare samt övriga arbetsmoment debiteras enligt prislistan till höger, timdebiteringar utgår per påbörjad timme och man.

Borrning

Diameter

KR/DM

SÅGNING

VÄGGSÅG

KR/M

ÖVRIGA

PRISER

0-36

90:- Löpande 63:-

< 20 cm

520:-

Etablering Borrutr

1450:-

37-50

106:- Löpande 74:-

< 25 cm

650:-

Etablering golvsåg

1450:-

51-80

120:- Löpande 84:-

< 30 cm

780:-

Etablering väggsåg

1450:-

81-110

159:- Löpande 111:-

< 35 cm

910:-

Planflytt

330:-

111-130

174:- Löpande 122:-

< 40 cm

1040:-

Minidebetering

2800:-

131-150

211:- Löpande 148:-

< 45 cm

1170:-

Tim deb Hålltagning

390:-

151-180

228:- Löpande 160:-

< 50 cm

1300:-

Tim rivning

335:-

181-200

240:- Löpande 168:-

< 55 cm

 

Övrigers

360

201-225

256:- Löpande 179:-

GOLVSÅG

480:-

Helgers

390:-

226-250

271:- Löpande 189:-

< 20 cm

600:-

Armering> 16 mm

+ 35 %

251-280

318:- Löpande 222:-

< 25 cm

720:-

Taksågning

+ 50 %

281-325

485:- Löpande 339:-

< 30 cm

840:-

Sågning/ borrn granit

+ 30 %

326-360

580:- Löpande 406:-

< 35 cm

960:-

Gradborrn och sågen

+ 30 %

361-420

806:- Löpande 564:-

< 40 cm

1080:-

Kärnstämp

195:-

421-460

853:- Löpande 597:-

< 40 cm

1200:-

Bilmaskin

330:-/bd

461-550

1125:- Löpande 787:-

< 50 cm

 

 

 

551-650

1840:- Löpande 1288:-

VAJER

5000:-/m2

VAJER

Löpande 3500:-/ m2

651-800

3172:- Löpande 2220:-

 

 

Klinga

Löpande 1800:-/ m2

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

Riskar och förebyggande åtgärd

Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

 

!! Risk för fall

 • Fall vid arbete på ställning
 • Fall från stege
 • Fall i gropar eller schakt utan skydd
 • Fall genom skivmaterial e d som inte har bärkraft
 • Halkning på halt underlag
 • Snubbling

 

Åtgärder

 • Ställningsbyggare ska ha utbildning
 • Stegar ska inte användas (undantag för vissa typer av arbeten) Om stege undantagsvis används ska den stå stadigt på bra underlag.
 • Skyddsräcken
 • I vissa fall avspärrning eller skyddsnät

 

 

Åtgärder, forts 1

 • Ta reda på: Är underlaget hållbart att gå på?
 • Skyddstäckning över hål o d ska vara säkrad så att den inte tas bort av misstag
 • Skyddsanordning får tillfälligt tas bort bara om du har tillstånd från arbetsledningen

 

 

Åtgärder, forts 2

 • Borttaget skydd ska återställas så snart som möjligt – Du får inte lämna arbetsplatsen (ens för rast) om skyddet är borttaget
 • Bra belysning
 • Städning
 • Vara försiktig

 

 

!! Ras

Konstruktioner som rivs kan rasa som man inte planerat, t ex

 • Bjälklag eller del av bjälklag kan rasa
 • Väggar kan rasa
 • Risk för krosskador, klämskador, dödsfall

 

Åtgärder

 • Rivning i rätt ordning – väggar ska rivas uppifrån
 • Stämpning vid behov – stämp får bara tas bort efter kontroll att det är riskfritt
 • Vid tungrivning (av bärande konstruktioner): Du ska ha info från riskanalys före rivning. Konstruktörens ritningar och anvisningar ska följas
 • Tänk före, var observant på vad som kan hända

 

 

!! Fallande föremål

 • Rivningsmaterial eller andra föremål kan falla ner från bjälklag där hål har tagits, från ställningar m m
 • Last från kranar kan falla

 

 

Åtgärder

 • Skyddsräcke med fotlist där hålet är taget
 • Städa så det blir rent från rivningsmaterial och andra föremål nära hål i bjälklag och på ställningar
 • Fallande last vid kranarbete: Säkring av lasten Undvik att gå under hängande last (Se vidare avsnitt 6 b)

 

!! Tunga lyft

 • Fel ställning på kroppen vid lyft kan ge ryggskador
 • Lyft i kombination med vridning av kroppen innebär större skaderisk

 

Åtgärder

 • Bördan nära kroppen
 • Böjda knän
 • Rak rygg
 • Lyft utan vridning
 • Använd lyfthjälpmedel vid tunga bördor

 

 

Arbetsuppgifter

 • Nämn två exempel på fallrisk
 • Hur kan du undvika att falla – i varje exempel du tagit?
 • När kan det uppstå ett oväntat ras?
 • Några viktiga åtgärder för att undvika ras?

 

!! Andra belastningar

T ex

 • Ensidigt arbete
 • Arbete högt över huvudet är påfrestande för hjärtat
 • Belastningsskador vid arbete långt nere vid golvet

 

Åtgärder

 • Välfungerande verktyg
 • Anpassa arbetsplattformens höjd för att få bra arbetshöjd
 • Undvik om möjligt arbete över axelhöjd och under knähöjd
 • Arbetsrotation
 • Vilopauser

 

Fler åtgärder

 • Finns det avlastande hjälpmedel för tunga arbetsmoment?
 • Det underlättar att ha god kondition och en uppvärmd kropp innan arbetet påbörjas.

 

!! Vassa föremål

 • Risk att skada sig på spik, vassa plåtkanter m m

 

Åtgärder

 • Uppmärksamhet
 • Städa!
 • Tillgång till utrustning för första hjälpen

 

!! Vibrationer

Risk för ”vita fingrar” t ex vid

 • Bilning
 • Slipning
 • Arbete med Feinkniv
 • Arbete med tigersåg

 

 

Åtgärder

 • Vibrationsdämpande handskar
 • Avvibrerande handtag på maskiner
 • Kan maskinen bytas ut till en bättre? Det utvecklas hela tiden bättre maskiner
 • Rivningsrobot

 

Åtgärder, forts

 • Tiden som maskinen får användas kan vara begränsad: - Arbetsrotation och vilopauser
 • Begränsning finns för den dagliga exponeringen för vibrationer En ”vibrationsdatabas” finns med mätdata för olika verktyg, se www.vibration.db.umu.se

 

 

!! Buller

T ex från elektriska maskiner

 • Kan ge hörselskador

 

Åtgärder

 • Hörselskydd
 • Om för musik, ska hörselskyddet vara utrustat för medhörning
 • Arbetsplatsen kan ha regler om att alla hörselskydd ska vara för medhörning

 

 

§§ Lagar och föreskrifter

 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar
 • AFS 1990:12 Ställningar
 • AFS 1998:1 Belastningsergonomi
 • AFS 2005:16 Buller
 • AFS 2005:15 Vibrationer

 

* Arbetsuppgifter

 • Vad innebär det att arbeta med armarna högt över huvudet?
 • Hur undviker du vibrationsskador (t ex ”vita fingrar”)?
 • Hur ska du lyfta det som är tungt?
 • Typ av hörselskydd för att höra den som talar, om du också vill höra musik?

 

FRIDAY AB kompetenta personal, sin gedigna utrustning och kunskapsbredd,

 

ATT TÄNKA PÅ

För att vi enkelt ska kunna utföra ett jobb behöver vi veta vilka förutsättningar som finns på plats.

 • Tillgång till ström och vatten
 • Finns det dolda installationer i väggar och golv
 • Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start
 • Är konstruktören kontaktad
 • Är konstruktionen bärande
 • Krävs det bygglov för arbetet
 • Är det utsatt och klart vid arbetets start
 • Är utlastningsvägar kontrollerade och tillfredställande

 

 

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

191 45 Sollentuna

Tel: 08 750 90 93

 

Faktra adress: Box : 70 83

164 07 Kista

e-faktura@fridaycity.se

 

www.fridaycity.se

info@fridaycity.se